Tikkanen - Johansson, SM 2009

Tikkanen – Johansson, SM 2009

Vit drar, och det följer

1.Tb6 Lxe2
2. Tb7 Da5
3.Ta7 1-0

(Problemet är att 3. – Dc5 fallerar pga 4.Ta8! med hot mot damen på c5 och springaren på e5. T ex:
4. – Txa8 5.Dxc5;
4. – Dxd4 5.Txc8+ och 6.cxd4;
4. – S- 5.Dxc5;
4. – Kf7 5.Txc8 Dxc8 6.Dxe5)

Samtliga ställningar och deras lösningar