Szily – Balogh, Budapest 1943

Svart drar, och partiet fortsatte

1. … Kh7!
2. 0-1

(Om g-bonden flyttar är det matt med Dh2 och om damen flyttar är det matt med Dxe4 – om man inte tar damen).