Nimzovich – NN 1927

Vit drar och partiet fortsatte:

1.Tc8 Txc8
2.Dxa7! Kxa7
3.bxc8S! 1-0