Hillarp Persson – Olsson

Hillarp Persson – Olsson, SM 2004

Vit drar, och partiet fortsatte

1. dxe6 fxe6
2.Txa4! Txa4
3. Dxe6 Le7
4.Sf6+ Kf8
5.Sd7+ Kg7
6.gxh6+ 1-0

Samtliga ställningar och deras lösningar