Berg – Åkesson, SM 2001

Vit drar och partiet fortsatte:

1. Sxd5!? cxd5
2.Txd5 Td8(?)
3.Lc5 Sc4
4.Td4 b6
5.Le6+ Kg6
6.Lx4 bxc5
7.Te6+ Kxg5
8.Tdxd6 Sf6
9.Tc6 och vit vann kort efter.

Bättre hade sannolikt varit 2. – Lc7 men efter t ex 3.f4 Se7 4.Tb5 S5c6 5.Txb7 ser vits ställning ganska lovande ut.

Samtliga ställningar och deras lösningar