Averbakh – Kotov Zürich 1953

Svart drar, och partiet fortsatte:

30.— Dxh3! 31. Kh3 Th6 32. Kg4 Sf6 33. Kf5 Sd7 34. Tg5 Tf8 35. Kg4 Sf6 36. Kf5 Sg8 37. Kg4 Sf6 38. Kf5 Sd5 39. Kg4 Sf6 40. Kf5 Sg8 41. Kg4 Sf6 42. Kf5 Sg8 43. Kg4 Lg5 44. Kg5 Tf7 45. Lh4 Tg6 46. Kh5 Tfg7 47. Lg5 Tg5 48. Kh4 Sf6 49. Sg3 Tg3 50. Dd6 T3g6 51. Db8 Tg8 0-1

Samtliga ställningar och deras lösningar