JSM rond 7

Hampus Sörensen spolierade spänningen i tävlingen. Foto: Lars OA Hedlund

Det ingår i en sportkommentators uppgift att spela på och stegra publikens känsla av spänning inför slutresultatet i tävlingen. Det har inte varit någon lätt uppgift i denna tävling, p g a Jung Min Seos helt ohämmade framfart. När han nu leder med två poäng med två ronder kvar att spela går det inte längre att låtsas att kampen om juniormästartiteln är spännande.

Tom Rydström spelade en välrenommerad teorivariant mot Jung Min Seos sicilianare, men kom gradvis lite sämre. Jung Min tog hand om e-linjen och började sikta mot den vita kungen, och Rydström var tvungen att gå ner i ett hopplöst slutspel. Jung Min tog en kvalitet, vilket var ett misstag, dels för att han inte kunde vinna  det efterföljande slutspelet, dels för att han istället kunnat bli torn över.

Detta poängtapp hade kunnat bibehålla någon ovisshet i tätstriden, om det inte varit för Hampus Sörensen. Som svart i en solid anti-Moskvavariant mot  Jung Mins närmaste (relativt sett) förföljare Axel Berglind började han omringa den isolerade d-bonden, och Axel gav bort sin damflygel i hopp om motspel, vilket grusades effektivt.

Kaan Kücüksari gav sin viktiga svartfältslöpare för att vinna bonde som vit i kungindiskt mot Santiago Grueso Cordoba. När motståndarens tryck mot de svarta fälten började bli obehagligt, hittade han en avvecklingskombination som verkade ge ett slutspel med merbonde. Santiago rättade dock kalkylen med ett elegant löparoffer, och kolumnerna utjämnades fullständigt.

Mellan Isak Storme och Milton Pantzar sågs en hård och oviss positionskamp. När spelarna hade några minuter kvar fyra drag innan tidskontrollen offrade Storme inkorrekt en häst för att få fram sin fribonde. Pantzar hittade inte rätt motmedel, utan hamnade i ett symmetriskt tornslutspel, där han dock hade ett passivt torn, vilket blev hans fördärv.

Efter tidskontrollen mellan Felix Tuomainen och David Bit-Narva hade den senare en merbonde, dock en dubbelbonde. De flesta spelare hade tagit remi i en sådan ställning, men David spelade fram sina pjäser, och hamnade till sist bonde under, i ett tornslutspel med avskuren kung som Felix hemförde.

Ställningen är den, att Jung Min Seo leder på 6 poäng av 7, Axel Berglind, Tom Rydström, Kaan Kücüksari 4, Felix Tuomainen, Milton Pantzar 3,5.

I näst sista ronden möts:

Jung Min Seo – Isak Storme

Milton Pantzar – Axel Berglind

David Bit-Narva – Tom Rydström

Kaan Kücüksari – Felix Tuomainen

Santiago Grueso Cordoba – Hampus Sörensen

Efter detta referat tackar denna kommentator för sig, och avlägger den gröna funktionärströjan för att istället pröva lyckan vid brädet. Det har varit mycket givande att följa de begåvade juniormästaraspiranterna. Jag lyckönskar Jung Min Seo till en lysande prestation, och förutspår samtliga deltagare en blomstrande utveckling inom schacket.

JSM rond 6

Rondens vinnare Milton Pantzar. Foto: Lars OA Hedlund

Jung Min Seo slog slutligen av på takten något med en remi mot Felix Tuomainen. Spelet kretsade kring Jung Mins d-bonde. Var den en stark fribonde eller en svag isolani? I mittspelet var den snarast svag, närmare tidskontrollen stark. Så blev den bortbytt, men fick en ersättare. I det läget kunde det bara bli remi, även om Jung Min, likt Fischer, relativt länge försökte undvika sitt första poängtapp i tävlingen. Eftersom ingen av de närmaste förföljarna vann är dock turneringsläget oförändrat.

Santiago Grueso Cordoba ställde upp sig originellt som vit i sicilianskt mot Axel Berglind, och det föll väl ut. Med rockad åt olika håll prioriterade båda spelarna försvar framför angrepp, och vit fick t o m en lovande blockad på damflygeln. Efter att vit slagit en bonde något för tidigt hamnade han dock i fara, men klarade remi.

Hampus Sörensen spelade tämligen stillsamt mot Isak Stormes Benoniförsvar, och blev av med en viktig bonde. I slutspelet hittade han dock en försvarsuppställning, som motståndaren inte kunde rubba.

David Bit-Narva hamnade i stora svårigheter mot Kaan Kücüksari. Kaan ville utnyttja sitt löparpar, och gick från bonde över till två bönder under medan han letade efter ett sätt att sätta in stöten. Denna uteblev dock, men löparparet säkrade till slut i alla fall remi.

Rondens enda vinst stod Milton Pantzar för mot Tom Rydström. Rydström ockuperade centrum som svart i engelskt, vilket såg bra ut eftersom vit hade svårt att attackera bondekedjans bas. I slutspelet blev dock svart tvungen att retirera i oordning, och gav sig in på ett byte av två pjäser mot torn och bonde. Milton använde sina lättpjäser effektivt, hindrade allt samspel mellan de svarta pjäserna, och forcerade ner en fribonde.

Jung Min Seo leder på 5,5 poäng av 6, därefter Axel Berglind 4, Milton Pantzar, Kaan Kücüksari och Tom Rydström 3,5.

Tre ronder återstår, och i rond 7 möts:

Tom Rydström – Jung Min Seo

Axel Berglind – Hampus Sörensen

Kaan Kücüksari – Santiago Grueso Cordoba

Isak Storme – Milton Pantzar

Felix Tuomainen – David Bit-Narva

Furhoff analyserar: Oskar von Bahr-Johan Eriksson, Mästarelit rond 3

JSM rond 5

Isak Storme segrade i teoriduell. Foto: Lars OA Hedlund

Jung Min Seo går med nästan ödesbestämda steg vidare mot JSM-titeln. Hans motståndare Kaan Kücüksari gav sig in på en ambitiös och tekniskt krävande plan, att avancera bönderna på kungsflygeln framför den egna kungen. Planen lyckades, och han fick en allt större terrängövervikt, och dominerade den enda öppna linjen. I 40:e draget skulle verket krönas med en fyradragskombination, men ödet ville annorlunda, Kaan gick vilse och Jung Min håvade raskt in poängen.

Läs mer >>

Furhoff analyserar: Pantzar – Kücüksari, JSM rond 4

JSM rond 4

Kaan Kücüksari briljerade. Foto: Lars OA Hedlund

Jung Min Seo befäste sin ledning, genom att hans motståndare David Bit-Narva satte bort pjäs i jämn ställning. Dåliga nyheter för övriga tronpretendenter.

Som den främste av dessa har Axel Berglind positionerat sig. I början av mittspelet trodde man att hans motståndare Tom Rydström höll på att koppla ett litet positionellt övertag. Han felbedömde dock en bondeframstöt från motståndaren, och blev utsatt för en kombinatorisk offensiv över hela brädet, som framtvingade ett vunnet slutspel.

Santiago Grueso Cordoba, som haft en motig inledning, inledde lugnt mot Isak Storme, och fick upp en förenklad ställning där motståndaren hade flera bondeöar. Denna faktor föreföll först obetydlig, men blev med en omärklig skiftning i balansen avgörande. Ett välspelat slutspel av Santiago.

Hampus Sörensen kan spela ytterst starkt om han fått tillfälle att förbereda sig, och därför kan det ha varit oklokt av Felix Tuomainen att välja Meranerförsvaret mot honom. I 14:e draget valde Hampus, i enlighet med sina förberedelser, ett sällsynt drag som gett utmärkta resultat på hög nivå. Tuomainen gick strax fel, fastnade med kungen i centrum med öppen e-linje, och expedierades raskt med en damvinstkombination.

Även mellan Milton Pantzar och Kaan Kücüksari användes Meranerförsvaret, men en lugnare variant. Kaan utjämnade solitt, och när motståndaren underskattade farorna i ställningen slog han till skoningslöst. Återigen gav han sin dam, fast denna gång mot torn, pjäs och bonde. Sådana styrkor kan vara svåra att koordinera, men Kücüksari avgjorde direkt utan tveksamheter.

Jung Min Seo leder på 4 poäng efter fyra ronder, följd av Axel Berglind 3,5, Kaan Kücüksari 3, Tom Rydström 2,5.

I rond 5 möts:

Kaan Kücüksari – Jung Min Seo

Isak Storme – Axel Berglind

Tom Rydström – Hampus Sörensen

Felix Tuomainen – Milton Pantzar

David Bit-Narva – Santiago Grueso Cordoba

 

JSM rond 3

Jung Min Seo i odelad ledning i JSM-gruppen. Foto: Lars OA Hedlund

Jung Min Seo behandlade öppningen mot Santiago Grueso Cordoba anspråkslöst, och även mittspelet vägde jämnt. Men i begynnande tidsnöd gav Santiago motståndaren möjlighet att tränga in med damen i ställningen, och på ett nästan smygande sätt kom andra pjäser till hennes hjälp, så att ogarderbara matthot uppstod. 

Läs mer >>

Furhoff analyserar: Westerberg – Hillarp Persson, rond 3

JSM rond 2

JSM rond 2. Foto: Viktor Thorell.
JSM rond 2. Foto: Viktor Thorell.

I Eriksdalshallen finns ett anslag, att ytor som utsatts för blod, svett eller dylikt bör spritas av. Nödvändiga attiraljer ska finnas att tillgå i vaktmästeriet. Man får hoppas, att domaren för JSM-gruppen har ytdesinfektion redo för att behandla brädena mellan ronderna!

Santiago Grueso Cordoba anlade sitt sicilianska parti mot Tom Rydström storstilat. I öppningens övergång till mittspel erbjöd han ett tematiskt bondeoffer, som knappast kunde antas. Därefter försökte han spränga upp ställningen med pjäsoffer, som Rydström dock lyckades avböja på ett förmånligt sätt. Strax därefter tillät han dock ett nytt pjäsoffer, som borde säkrat minst remi, om vit haft tid att överblicka komplikationerna, vilket han dock inte hade. Angrepp och försvar på hög nivå.

Läs mer >>

JSM rond 1

Första ronden i JSM-gruppen bjöd på hård kamp och intressant spel på alla bräden.

I Rockadenderbyt mellan David Bit-Narva och Axel Bergqvist offrade David som vit i Najdorf bonde 15:e draget, vilket föreföll starkt. Så starkt, att Axel satt som paralyserad i 58 minuter, innan han avböjde offret. Han blev omedelbart kraftigt tillbakatryckt, men vit lyckades inte utnyttja övertaget till något konkret, och tappade rentav så fullständigt tråden att svart steg för steg fick demontera hela hans kungsflygel, vilket blev för mycket.

Läs mer >>

Furhoff analyserar: Grandelius – Westerberg, rond 1