438-70_2_David_Glerup_2_Lukas_Larsson_2_Elias_Bäcklund_4_Schackfyranmästaren

Lämna en kommentar