Dag 4 Schack-SM. Bilder av Lars OA Hedlund.

Foto: Lars Oa Hedlund.
Foto: Lars Oa Hedlund.

Lämna en kommentar