JSM rond 2

JSM rond 2. Foto: Viktor Thorell.
JSM rond 2. Foto: Viktor Thorell.

I Eriksdalshallen finns ett anslag, att ytor som utsatts för blod, svett eller dylikt bör spritas av. Nödvändiga attiraljer ska finnas att tillgå i vaktmästeriet. Man får hoppas, att domaren för JSM-gruppen har ytdesinfektion redo för att behandla brädena mellan ronderna!

Santiago Grueso Cordoba anlade sitt sicilianska parti mot Tom Rydström storstilat. I öppningens övergång till mittspel erbjöd han ett tematiskt bondeoffer, som knappast kunde antas. Därefter försökte han spränga upp ställningen med pjäsoffer, som Rydström dock lyckades avböja på ett förmånligt sätt. Strax därefter tillät han dock ett nytt pjäsoffer, som borde säkrat minst remi, om vit haft tid att överblicka komplikationerna, vilket han dock inte hade. Angrepp och försvar på hög nivå.

I mötet mellan Axel Berglind och Kaan Kücüksari tog den senare på sig en isolanibonde, som det enklaste sättet att utjämna spelet. Efter ett förhastat dambyte gick dock isolanin förlorad, och i det efterföljande tornslutspelet väntade ingen nåd.

Mellan Hampus Sörensen och David Bit-Narva ledde en damindisk öppning till en Benonistruktur. Vit nöjde sig med ett tämligen fridfullt slutspel, men fick vid ett obevakat ögonblick tillfälle att avancera sin bondemajoritet i centrum, vilket ställde motståndaren inför allvarliga problem. Vit fortsatte emellertid inte så precist, utan lät svart få en ännu farligare bondefalang, som snabbt avgjorde.

Jung Min Seo spelade en mycket ovanlig öppningsvariant som svart mot Milton Pantzar, och lyckade först utjämna och sedan lägga beslag på löparparet. Spelet vägde länge jämnt eftersom vit hade centraliserade pjäser, men efter ett tornbyte där vits bondeställning försämrades tog svart över och vann.

 

Milton Pantzar & Jung Min Seo. Foto: Viktor Thorell
Milton Pantzar & Jung Min Seo. Foto: Viktor Thorell

Som svart i franskt mot Isak Storme med rockad åt olika håll försökte Felix Tuomainen på alla sätt åsidosätta säkerheten genom att erbjuda bondeoffer för linjeöppning. Komplikationerna blev svåröverskådliga, och datorerna har flera förslag på förbättringar, men det utmynnade i ett slutspel med två minusbönder för svart, men där det snarast var han som satt med chanserna. Storme spelade dock förnuftigt, och det blev remi.

Axel Berglind och Jung Min Seo leder med full poäng efter två ronder, med Tom Rydström en halv poäng efter.

Måndagens partier:

Jung Min Seo – Santiago Grueso Cordoba

Tom Rydström – Isak Storme

David Bit-Narva – Milton Pantzar

Felix Tuomainen – Axel Berglind

Kaan Kücüksari – Hampus Sörensen

Lämna en kommentar