Hans Tikkanen

Hans Tikkanen Foto: Lars OA Hedlund

Var bor du?
Sveriges mest attraktiva studiedestination

Vad har du för familjeförhållanden?
Föräldrar, två äldre bröder

Hur lärde du dig schack?
Observation från pappas knä

Hur länge har du spelat schack?
Nästan en generation

Vad hade du varit om du inte varit schackspelare?
En helt annan person

Läs mer om Hans Tikkanen

Lämna en kommentar